Per motius de seguretat, l'aplicació es desactiva quan queda desatendida durant 10 minuts o més,
o si s'ha intentat accedir a un recurs al que no es té dret.
Torneu a connectar si us plau.

El Generador d'Enquestes automàtiques és una aplicació Web que permet crear fàcilment qüestionaris d'avaluació i publicar-los al web o a la intranet del centre.

Hi ha disponibles dos tipus d'enquesta:

  • Valoració (avaluació de cada proposta amb una puntuació).
  • Selecció (d'un grup de respostes, l'enquestat en tria una).

Entrada al sistema:
Usuari   
 Clau